19 บริษัทประกัน พร้อมรับโอนกรมธรรม์ลูกค้าเอเชียประกันภัย 2 ล้านกรมธรรม์

19 บริษัทประกันภัย พร้อมรับโอนกรมธรรม์ลูกค้าเอเชียประกันภัย 2 ล้านกรมธรรม์ หลังถูกเพิกถอนใบอนุญาต กรณีลูกค้าไม่ซื้อกรมธรรม์ต่อ ยื่นขอคืนเบี้ยตามส่วนระยะเวลาความคุ้มครองที่เหลือที่กองทุนประกันวินาศภัย

19 บริษัทประกัน พร้อมรับโอนกรมธรรม์ลูกค้าเอเชียประกันภัย 2 ล้านกรมธรรม์
19 บริษัทประกัน พร้อมรับโอนกรมธรรม์ลูกค้าเอเชียประกันภัย 2 ล้านกรมธรรม์

สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ประสานความร่วมมือกับบริษัทสมาชิกจัดทำ “โครงการบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัยของบริษัท เอเชียประกันภัย เพื่อช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยให้ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยอย่างต่อเนื่องโดยผู้เอาประกันภัยของบริษัท เอเชียประกันภัยฯ สามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืนตามส่วนระยะเวลาความคุ้มครองที่เหลืออยู่ มาใช้แทนเงินสดสำหรับการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่กับบริษัทประกันวินาศภัยจำนวน 19 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป

นอกจากนี้สมาคมประกันวินาศภัยไทยขอแนะนำให้ผู้เอาประกันภัยของบริษัท เอเชียประกันภัยฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. ผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่น ๆ ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ (ยกเว้นประกันภัย COVID-19)   ผู้เอาประกันภัยสามารถนำกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท เอเชียประกันภัยฯ ไปติดต่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่กับบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการฯโดยบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ จะคำนวณเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับคืนตามส่วนระยะเวลาความคุ้มครองที่เหลืออยู่ และนำเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืนดังกล่าวมาใช้แทนเงินสดสำหรับการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่นี้
 1. ผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ฉบับใหม่กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผ่าน Web Application ซึ่งบริษัท ทิพยประกันภัย จะนำเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้รับคืนตามส่วนระยะเวลาความคุ้มครองที่เหลืออยู่ของกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ฉบับเดิม มาใช้แทนเงินสดสำหรับการซื้อกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ฉบับใหม่ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีเจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (ภาวะโคม่า)

สำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัยของบริษัท เอเชียประกันภัยฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 19 บริษัท ดังนี้

 1. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 3. บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 5. บริษัท ซมโปะ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 7. บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 8. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 9. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 10. บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 11. บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)   
 12. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 13. บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 14. บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
 15. บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 16. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 17. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   
 18. บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย
 19. บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำหรับในกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท เอเชียประกันภัยฯ ไม่ประสงค์จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใด ๆ ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อไปที่ “กองทุนประกันวินาศภัย” เพื่อยื่นขอรับชำระหนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ตามส่วนระยะเวลาความคุ้มครองที่เหลืออยู่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลังสั่งปิด “เอเชียประกันภัย” ถูกถอนใบอนุญาต เหตุสภาพคล่องการเงินมีปัญหา

ที่มา FM91 Trafficpro