กระทรวงต่างประเทศ เบรก!! มธ.นำเข้าวัคซีน Moderna จากโปแลนด์

กระทรวงการต่างประเทศ ออกหนังสือไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า กระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าควรมีหน่วยงานอื่นของภาครัฐ เป็นผู้รับบริจาควัคซีน Moderna จากโปแลนด์ แทนการส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์โดยตรง

กระทรวงต่างประเทศ เบรก!! มธ.นำเข้าวัคซีน Moderna จากโปแลนด์
กระทรวงต่างประเทศ เบรก!! มธ.นำเข้าวัคซีน Moderna จากโปแลนด์

หลังจากที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศปลดล็อกการนำเข้าวัคซีนเข้ามาใช้เอง ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จนมีกระแสข่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำลังจะได้รับบริจาควัคซีน Moderna จากทางโปแลนด์มาใช้ อย่างไรก็ดี กระทรวงการต่างประเทศได้ออกหนังสือแนะนำการนำเข้า โดยให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองปรึกษากับกระทรวงสาธารณสุขแทน

ดูเหมือนว่าระเบียบของระบบราชการ อาจจะทำให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนทางเลือกได้ช้าลงไปอีก เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกหนังสือส่งไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า กระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าควรมีหน่วยงานอื่นของภาครัฐ เป็นผู้รับบริจาควัคซีน Moderna จากทางโปแลนด์ แทนการส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์โดยตรงเอง

ในหนังสือระบุเหตุผลว่า จากเดิมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ขอความอนุเคราะห์จากทางกระทรวงการต่างประเทศ ผ่านทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เนื่องจากองค์กร Rzadowa Agencia Rezerw Strategicznych (RARS) ของโปแลนด์ และรัฐบาลโปแลนด์จะบริจาควัคซีน Moderna ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น กระทรวงการต่างประเทศเห็นควรว่าต้องเป็นการติดต่อกันแบบรัฐต่อรัฐ ซึ่งจะเป็นช่องทางอย่างเป็นทางการ

กระทรวงการต่างประเทศได้แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า อาจพิจารณาหารือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับกระบวนการนำวัคซีน รวมทั้งประเด็นอื่น ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเด็นการชดเชยความเสียหาย (indemnity) ฯลฯ เช่นกรณีการบริจาควัคซีน AstraZeneca และวัคซีน Pfizer จากมิตรประเทศให้รัฐบาลไทยที่ผ่านมา บริษัทผู้ผลิตวัคซีนต้องให้ความยินยอมด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงอาจพิจารณาแนวปฏิบัติในการบริจาควัคซีน Moderna ในครั้งนี้โดยถี่ถ้วน เพื่อป้องกันการร้องเรียนจากฝ่ายใดในภายหลัง

การออกหนังสือเบรกการนำเข้าวัคซีน Moderna ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับการบริจาคจากทางโปแลนด์กำลังชี้ว่า ชะตากรรมของประชาชนในการเข้าถึงวัคซีนทางเลือก ที่ควรจะดำเนินการอย่างเร่งด่วน ผ่านการลดขั้นตอนของระบบราชการ อาจจะต้องถูกประวิงเวลาออกไปก่อนเช่นเคย ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ที่ยังคงดำเนินต่อไป และเป้าหมายการฉีดวัคซีนโดยครอบคลุมประชาชนจำนวนมากพอที่ยังคงไม่มาถึง สวนทางกันกับการเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

 

ที่มา  The MATTER