Yuusha Yamemasu ประกาศสร้างอนิเมะ

Yuusha Yamemasu: Tsugi no Shokuba wa Maojo ผลงานนิยายแนวแฟนตาซีเกี่ยวกับผู้กล้าย้ายไปเข้าฝ่ายจอมมารของ อ. Quantum ประกาศว่าจะสร้างเป็นอนิเมะในชื่อ Yuusha Yamemasu

Yuusha Yamemasu ประกาศสร้างอนิเมะ

Yuusha Yamemasu: Tsugi no Shokuba wa Maojo ผลงานนิยายแนวแฟนตาซีเกี่ยวกับผู้กล้าย้ายไปเข้าฝ่ายจอมมารของ อ. Quantum  โดยสำนักพิมพ์ Kadokawa ประกาศว่าจะสร้างเป็นอนิเมะโดย EMT Squared ซึ่งจะออกอากาศในเดือนเมษายน 2022 และอนิเมะจะเปลี่ยนไปใช้ชื่อสั้นๆว่า Yuusha Yamemasu ด้วย

Yuusha Yamemasu เป็นเรื่องราวของผู้กล้า Leo Demonheart ที่แข็งแกร่งมาก จนสามารถกอบกู้โลกจากพวกจอมมารได้สำเร็จ แต่เพราะความแข็งแกร่งที่มากเกินไป ทำให้สร้างความหวาดกลัวให้ผู้คนทั่วไป จนในที่สุด Leo ก็ไม่สามารภอยู่ร่วมกัยคนทั่วไปได้ ส่งผลให้เขาเหลือตัวเลือกเพียงอย่างเดียวนั่นคือ ต้องย้ายไปทำงานกับจอมมาร ที่ในอดีตเคยเป็นศัตรูกันเท่านั้น

ที่มา : https://natalie.mu/comic/news/450068