Tag: GOT7’s Jinyong

ละคร/ซีรีส์
คิมโกอึน และจินยอง GOT7 แลกตาหวานในโปสเตอร์ “Yumi's Cells 2”

คิมโกอึน และจินยอง GOT7 แลกตาหวานในโปสเตอร์ “Yumi's Cells...

แลกตาหวานในโปสเตอร์ “Yumi's Cells 2” ของคิมโกอึน และจินยอง GOT7