Tag: US Time

บันเทิง
อัลบั้มเต็มชุดแรก 'Devil' ของ ONEUS, US Time เลือกเป็น 'อัลบั้มเคป๊อปยอดเยี่ยมประจำปี 2021'

อัลบั้มเต็มชุดแรก 'Devil' ของ ONEUS, US Time เลือกเป็น...

อัลบั้มเต็มชุดที่ 1 ของ Oneus 'Devil' ได้รับเลือกให้เป็น 'อัลบั้มเคป๊อปยอดเยี่ยมประจำปี...