ตรวจสอบสิทธิ 'ประกันสังคม' ม.39 เงินเยียวยา 5,000 บาท 23 ส.ค.นี้ เช็ครายละเอียดที่นี่

ตรวจสอบสิทธิ 'ประกันสังคม' ม.39 www.sso.go.th รับเงินเยียวยา 5,000 บาท 23 ส.ค.นี้ เช็ครายละเอียดที่นี่

ตรวจสอบสิทธิ 'ประกันสังคม' ม.39 เงินเยียวยา 5,000 บาท 23 ส.ค.นี้ เช็ครายละเอียดที่นี่

ผู้ประกันตน มาตรา 39 ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม เตรียมตัวรับเงิน 5,000 บาทในวันจันทร์ที่ 23 ส.ค. 64 ซึ่งเป็นหนึ่งในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ตรวจสอบสิทธิ์ www.sso.go.th เงินเยียวยาประกันสังคม ม.40 ม.39 ลูกจ้าง-นายจ้าง ม.33 มีรายละเอียดความคืบหน้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ เสนออนุมัติวงเงิน 33,471 ล้านบาท เนื่องจากการประกาศเพิ่มจำนวนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จาก 13 จังหวัด ก่อนจะเพิ่มอีก 16 จังหวัดเป็น 29 จังหวัด

13 จังหวัดแดงเข้มแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร

16 จังหวัดสีแดงเข้มหลัง ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง

กรอบการเยียวยาที่จะนำไปจ่ายให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ซึ่งเป็นแรงงานอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ สัญชาติไทย รายละ 5,000 บาท โดยโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน โดยใน 29 จังหวัด แบ่งออกเป็นผู้ประกันตน ม.39 จำนวน 1.4 ล้านคน และ ม.40 จำนวน 5.25 ล้านคน รวมทั้งสิ้น 6,694,200 คน ขณะที่ กลุ่มผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ใน 13 จังหวัด จะได้รับเงินเยียวยารวม 2 เดือน โดย ครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานไปทำรายละเอียดที่จะได้อีก 1 เดือน เสนอต่อการประชุมครม. ครั้งต่อไป

ไทม์ไลน์จ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

- ผู้ประกันตน .33 

16 จังหวัดหลัง ใน 9 กลุ่มอาชีพ โอนเงิน 20 .. 64 จำนวน 2,500 บาท

- ผู้ประกันตน .39

10 จังหวัดแรก+3 จังหวัด โอนเงิน 23 .. 64 จำนวน 5,000 บาท

- ผู้ประกันตน .40 

10 จังหวัดแรก+3 จังหวัด โอนเงิน 24 .. 64 จำนวน 5,000 บาท

- ผู้ประกันตน .39-40 

16 จังหวัดหลัง โอนเงิน 24 .. 64 จำนวน 5,000 บาท

สำหรับ ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่จะได้รับเงินจำนวน 5,000 บาท โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์วันที่ 23 ส.ค. 64 คือกลุ่มที่อยู่ใน 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร